Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

A 7 VESZTESÉG


Az általánosan használt japán 7 veszteség (7 Muda):


1. Waste of overproduction
Túltermelési veszteségek

2. Waste of waiting time
Várakozási veszteségek

3. Waste of transportation
Szállítási veszteségek

4. Waste of processing
Gyártási veszteségek

5. Waste of inventory
Készletezési veszteségek

6. Waste of motion
Szükségtelen mozdulatok

7. Waste of product defectives
Selejtveszteségek
Megjegyzés:

A vállalatok a sajátosságaik szerint határozzák meg a veszteségforrások számát és sorrendjét, a nemzetközi szakirodalomban találkozhatunk még például a következőkkel is:
A Total Productive Maintenance alkalmazásánál például az üzemi területi veszteségeket 6 fő veszteségcsoportba szokták sorolni, de találkozhatunk a TPM 16 veszteségforrásával is.

Alkalmazás:

A 7 veszteségfajta iránymutatást ad arra, hogy hol keressünk elsősorban szükségtelen ráfordításokat.
Egy adott területet, folyamatot tanulmányozva értelmeznünk kell, hogy mit jelenthet az adott helyzetben a veszteségfajta, miben nyilvánulhat meg, hogyan mérhető és igazolható.

Például az 5S, a Kaizen, a Lean, a TPM, a TQM vagy a TCM programoknál szokták kijelölni egy adott ciklus céljaként a veszteségek csökkentését. A vezetőség kijelöli a legjelentősebb veszteség területeket és ezekre irányultan történik a folyamatos javítás, a veszteségek felszámolása.

A magyar viszonyokat figyelembe véve a tanácsadási munkáimnál a lehetséges mérhető és igazolható veszteségeket 15 főcsoportból szoktam kifejteni.


Alkalmazási területek: Kaizen, Shinkaizen, Kaikaku, TQM, TPM, 5S, TCM, WCM, Lean, ISO irányítási szabványok teljesítése, stb.

Vállaljuk:
MÓDSZEREK GYŰJTŐLAP

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. július 19.
51. változtatás: 2021. január 8.