Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

A PDCA

A PDCA bármilyen műveletre, tevékenységre, folyamatra, rendszerre, működtetésre, koncepcióra, elgondolásra vonatkoztatható, zárt hatásláncú, folytonosan ismétlődő körfolyamat-elv.
Kulcsszó-értelemezés alapú használatot jelent, mindig az adott helyzetnek megfelelően kell tartalommal kitölteni az iránymutató szavakat a helyes alkalmazáshoz.

A nemzetközi szakirodalomban Deming ciklusnak (Deming's Cycle) PDCA keréknek (PDCA Wheel), PDCA ciklusnak (PDCA Cycle) vagy PDCA huroknak (PDCA Loop) is nevezik.

A PDCA az angol szavak kezdőbetűiből összerakott betűszó:


PDCA ciklus
P - Plan
D - Do
C - Check
A - Act
P - Tervezés
D - Megvalósítás
C - Ellenőrzés
A - Intézkedés

A PDCA ciklus jelentése:

P - Tervezd meg!
D - Valósítsd meg!
C - Ellenőrizd az eredményeket!
A - Intézkedj az eredmények alapján!
Ismételd a PDCA-t !

A PDCA története

1950-ben Dr. W. Edwards Deming a JUSE meghívására előadást tartott Japánban az új termékek kifejlesztéséről.
A termékfejlesztési megközelítése - amelyet "New Way"-nek neveztek el - a következő lépésekből állt:

1. Terméktervezés (alkalmassági teszttel).
2. Előállítás és vizsgálat a gyártósoron és a laboratóriumokban.
3. A termék forgalomba hozatala.
4. Piackutatás a használatról, mi a véleménye a felhasználóknak a termékről, és akiknek nincs, miért nem vásárolják meg a terméket?
5. A termék újratervezése a vevők minőség és ár reakcióinak megfelelően.
6. Az 1-5 lépések folytonos ismétlése.

A Deming ciklus a termékfejlesztésre:

Deming ciklus

A Deming ciklus általános irányításra történő kiterjesztése a PDCA.

A PDCA alapvetően egy célhoz és meghatározott eredményhez kötött eseménysorozatra vonatkozó tervező, megvalósító, ellenőrző és intézkedő elemekből áll.
Az egyszeri megvalósítás elvárt eredményének további folyamatos fenntartásához viszont szükséges a szabványosítás, ezért a PDCA alkalmazás hatékonyságának növelése érdekében az A - Intézkedést további elemekre osztották fel, amely a PDCA-SDCA ciklus néven vált ismertté.


PDCA-SDCA ciklus

Az SDCA ciklus értelme tehát az, hogy a PDCA végeredménye - a kifejlesztett új termék vagy rendszer vagy folyamat - standardizált legyen. Ezzel ciklussal érhető el az eredmény folyamatos fenntartása.


A PDCA alkalmazása

A tárgykörnek és az elvonatkoztatási szintnek megfelelően értelmezzük a PDCA elemeinek jelentéstartalmát.

A TQC alkalmazás egyik magas szintű PDCA elvű megközelítése például:

TQC-PDCA

A TQC megvalósításához az egyes elemeket további PDCA elemekre célszerű lebontani és értelmezni:

A PDCA kifejtése

Egy program irányításához például feladat-szintű szabályozást biztosíthatunk a programterv alábbi kialakításával:

Gantt diagram-PDCA

Dr. Deming 1950-ben, 51-ben és 52-ben tartott szemináriumokat Japánban. Tiszteletdíjait és a könyvének megjelentetéséből kapott honoráriumát felajánlotta a minőségszabályozási tevékenységek támogatására.
Kenichi Konayagi, a JUSE akkori ügyvezető igazgatója javasolta, hogy Dr. Deming ajándékából alapítsanak minőségdíjat a tiszteletére. A Deming Díj elnyerésére ma már külföldiek is pályázhatnak.

Megjegyzés:
Ha például egy rendszerműködtetés vagy egy gyártási folyamat szabályozását tervezzük meg, nem szabad figyelmen kívül hagyni a rendszerszervezésben alkalmazott szabályozási körök elemeit sem.

Felhasznált irodalom:
Hitoshi Kume: Management by Quality, 3A Corporation,Tokyo, 1995.
Katsuya Hosotani: The QC Problem Solving Approach, 3A Corporation, Tokyo, 1992.
Shoji Shiba, Alan Graham, David Walden: A New American TQM, Center for Quality Management, Productivity Press, Cambridge, 1993.
Fehér Ottó: A japán minőségmenedzsment módszerek alkalmazásának tanácsadói tapasztalatai, III. Magyar-Japán Termelékenységi és Minőségi Szimpózium, Magyar Termelékenységi Központ, 2001.

Vállaljuk:
MÓDSZEREK GYŰJTŐLAP

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. május 3.
48. változtatás: 2021. február 21.