Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

A PROBLÉMÁK KEZELÉSE A SHINKAIZEN ALKALMAZÁSÁNÁL


A fejlődés egyik fontos eleme a problémák kezelése, megoldása.

A probléma definíciója a Kaizen felfogás szerint: az ideális állapot és a jelenlegi állapot közötti különbség.

A probléma

A SHINKAIZEN PROBLÉMAKEZELÉS

Minden problémának megvan a maga sajátossága, és a megoldásához azt a módszert kell kiválasztanunk, amellyel a legkönnyebben és a leggyorsabban tudjuk megszüntetni.

A sajátosságokhoz tartozó megoldási módszerek kategorizálásával és egy újfajta megközelítéssel bontottam 3 fő elemre a problémakezelést egyrészt azért, hogy a lehető leggyorsabban érjük el a célállapotot, másrészt azért, hogy túllépjünk a 7 lépés vagy a 8D korlátain, harmadrészt azért, hogy szakszerűen tudjunk kezelni minden problémafajtát, negyedrészt pedig azért, hogy helyes megoldást találjunk akkor is, ha az állapotszintek változnak a megoldási folyamat alatt.

A Shinkaizen problémakezelés 3 fő elve: mérés, megértés, megoldás.

1. Mérés

A mérhetőségi szintek:
1. azonosított probléma,
2. azonosítható probléma,
3. sejtett probléma,
4. rejtett probléma,
5. látszólagos probléma.

A megoldhatósághoz mérhetővé kell tennünk a problémát és meg is kell mérnünk, enélkül nem lesz valódi a megoldás.
Akkor minősíthetünk egy problémát megoldhatónak, ha az azonosított probléma kritériumait teljesítjük a meghatározásánál.

2. Megértés

Mielőtt a megoldáson törnénk a fejünket, célszerű megérteni a jelenlegi állapot és a kivánt állapot közötti különbség megnyilvánulásának, keletkezésének, változásának, mozgatórugóinak sajátosságait, a látható és a nem látható jelenségek működési mechanizmusát, a valódi okforrásokat és hatásaikat.
Másképp kell értelmeznünk és megértenünk egy szubjektív problémát, és másként egy objektív problémát.

Csak akkor tudjuk a legmegfelelőbb megoldási módot kiválasztani, ha mélységében és minden ízében megértettük a problémát.
Akkor nyilváníthatjuk megoldhatónak a problémát, ha a megértett probléma kritériumait teljesítjük.


3. Megoldás

A kicsi problémát könnyű megoldani, ezért nyilvánvalóan törekednünk kell a nagy, bonyolult problémák lebontására és egyszerű, könnyű megoldására.

A megoldási mód kiválasztásánál is gondosan kell eljárnunk, más módszereket kell alkalmaznunk a selejt csökkentésére és mást a bevétel növelésére.

Minden problémát a maga helyén és módján kell kezelnünk, - sajnos vagy szerencsére - egyre gyakrabban kell a gondolkodásmódunkat is megváltoztatnunk a jó megoldás kitalálásához.

A Shinkaizenben a problémakezelésnél - a jól bevált W modell elveinek betartásával - a probléma felismerésétől az eredmények visszaméréséig szabványosított módszer elemeket alkalmazunk, így biztosítjuk, hogy a kiválasztott problémát helyesen és a lehető leggyorsabban legyünk képesek megoldani.

Vállaljuk:
SHINKAIZEN GYŰJTŐLAP

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!
E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2007-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2007. június 20.
18. változtatás: 2021. január 7.