Fehér Ottó
Vezetési tanácsadásTOTAL CREATIVE MANAGEMENT


A Total Creative Management: a kreativitás kiteljesítésével történő értékeken alapuló megújulás irányítás, amelynek célja az élet jobbá tétele.

A TCM megvalósítása a megvehető és a nem megvehető dolgok elérésére irányul. A termelés és szolgáltatás részesei az értékek előállításával és megvásárlásával érezzék sikeresebbnek, gazdagabbnak, boldogabbnak mindennapjaikat, az életük legyen egészségesebb, teljesebb.

Total Creative Management

A TCM fő területei:

1. A fejlődésirányítás
Ráhangolódás a változásokra, folytonos reagálás a külső és a belső hatásokra, a változások és átalakulások befolyásolása és folyamataik irányítása. A vállalati növekedés sajátosságaira épített fejlődés-megújulás irányítási rendszer.


2. A kreativitásirányítás
A kreativitási képességek kibontakozásának elősegítése, az alkotóképesség fejlesztése, a kreatív módszerek alkalmazása és a megvalósítási lehetőségek biztosítása. A legújabb tudati technológiák, a kreatív módszerek alkalmazásának, az új, a jobb megalkotásának rendszere.


3. Az értékirányítás (értékeken alapuló irányítás)
Az állandó és változó értékek megtestesülésének folyamatos felügyelete és az értékmegvalósulási hatékonyság növelésének rendszere. A vevői és üzleti kapcsolatok, a források, a működés és a folyamatok, az eredmények, a közösségek értékeire alapozott fejlesztési rendszer.

Irodalom:
Fehér Ottó: A Total Creative Management - új utak a vezetésben, VII. Magyar Minőségi Hét, Menedzsment Rendszerek az üzleti Kiválóságért, Magyar Minőség Társaság, Budapest, 1998.
Fehér Ottó: Minőségfejlesztés kreativitással, VIII. Magyar Minőségi Hét, Magyar Minőség Társaság, Budapest, 1999.
Fehér Ottó: Total Creative Management, a kreativitás fejlesztése, Minőség és Megbízhatóság, 1999/6.
Fehér Ottó: A vezetési kreativitás fejlesztése - új tudati technológiák alkalmazása, Ipari Szemle, 1999/5.
Fehér Ottó: Creative Management - Application of New Mind Technologies, Seminar on ISO 9001:2000 & TQM, WNF Training Program, Sofia, BAOTS, 2003.
Fehér Ottó Imre: Total Creative Management Módszertár 1. Szellemi technológiák a vezetési és az alkotási hatékonyság növelésére, magánkiadás, Budapest, 2012.
Fehér Ottó: A személyi minőség fejlesztése szellemi technológiák alkalmazásával, Magyar Minőség, XXII. évfolyam, 06. szám, 2013. június, Magyar Minőség Társaság, Budapest, 2013.


Fehér Ottó: A kreativitási képességek fejlesztése és hasznosítása a vállalati gyakorlatban, XX. Nemzeti Konferencia, 2013. november 12-13, ISO 9000 Fórum, 2013.
Fehér Ottó: A személyi minőség fejlesztése szellemi technológiák alkalmazásával, Budapest, 2013, FCDC-TCM-WL-3.
Fehér Ottó: A vezetési kreativitás fejlesztése, Budapest, 2013, FCDC-TCM-WL-4.
Fehér Ottó: A kreativitásfejlesztés és szabványosítás a vállalati gyakorlatban Budapest, 2013, FCDC-TCM-WL-5.
Fehér Ottó: A hi-tech menedzsment és a kezdő mérnökök vállalati továbbképzése, Budapest, 2014, FCDC-TCM-WL-9.
Fehér Ottó: A hi-tech menedzsment (meghatározás), Budapest, 2014, FCDC-TCM-WL-10.
Fehér Ottó: Kreativátorok képzése, gondolati térkép készítés, Budapest, 2015, FCDC-TCM-WL-13.
Fehér Ottó-Kövesi Tünde: A tacit tudás feltárása, Budapest, 2017, FCDC-TCM-WL-22.
Fehér Ottó: A hozzáadott érték elv alkalmazása a gyártásban,Budapest, 2020, FCDC-TCM-WL-24.

Vállaljuk:
  • megrendelői igény szerinti vezetési kreativitásfejlesztési és eredményesség növelési tréningek megtartását,
  • termék- és szolgáltatásfejlesztési teamek munkájának irányítását korszerű szellemi technológiák alkalmazásával,
  • Totál Kreatív Menedzsment tréningek megtartását és a TCM bevezetését.
Hi-tech-Mind-tech

A TCM első könyve:
Total Creative Management könyv
Gyakorlati módszerek

TCM GYŰJTŐLAP

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!
E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2000-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2000. június 30.
60. változtatás: 2021. január 6.