Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

OKTATÁSOK, TRÉNINGEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK

A több mint 40 éves főállású tanácsadói, a hazai és a külföldi oktatási tapasztalataimra építve, a kreativitásfejlesztési kutatásaimra alapozva, a legújabb szellemi technológiák alkalmazásával tartom a tréningeket.

AZ OKTATÁSOK, TRÉNINGEK TERVEZÉSE

Gondolattérkép példa a tréningek tervezésére:

Tréning gondolattérkép minta, rákattintva teljes méretben látható


A TUDÁSÁTADÁS TARTOMÁNYA

AZ OKTATÁSOK, TRÉNINGEK TÁRGYKÖREI

Szellemi technológiák
Tudati technológiák és vállalati szellemi technológia menedzsment eljárások. Fejlesztési és hatékonyságnövelési módszerek.

Kreativitásfejlesztés
A kutatásaimra és fejlesztéseimre alapozott tréningek, két fő csoportot különböztetnék meg:
- általános kreativitásfejlesztési,
- egy adott területre/tevékenységre vonatkozó képzések.

Vevői rejtett igények teljesítése tréningek
A vevők, a megrendelők rejtett igényeinek feltárására és teljesítésére irányuló módszerek oktatása, a proaktív fejlesztés eszközei.

Új termékek, szolgáltatások kifejlesztése
Az adott termék vagy szolgáltatás fejlesztésére irányuló képzések az újdonságok létrehozásának szellemi technológiáival.

A problémamegoldás módszerei
A szubjektív és objektív problémamegoldási eszközök, módszerek oktatása.

Hozzáadott érték
A termékek és szolgáltatások hozzáadott érték arányának növelése, az értékelőállítás hatékonyságának javítása, termelékenységnövelés.

Hozzáadott érték elvű tervezés
Gépek, berendezések, folyamatok, technológiák hozzáadott érték elvű tervezése.

A veszteségek, költségek csökkentése
A költségcsökkentés szisztematikus lépéssorozata. A pazarlások, veszteségek, hiányosságok, nemmegfelelőségek, problémák, valós és rejtett hibaforrások feltárásának technikái.

Termelésszervezési módszerek
Az Industrial Engineering tárgykörébe tartozó eljárások, módszerek oktatása.

Stopperórás normaképzés
A stopperórás időfelvételezésen alapuló időnorma meghatározás elvei, módszerei, az időstandardok kialakítása és bevezetése. Adatbázis kifejlesztés, az időadatok felhasználása a tervezéshez, ajánlatadáshoz.

Total Creative Management
A TCM eszközeinek és módszereinek alkalmazása tréning. Különleges szellemi technológiák.

Total Quality Management
A TQM eszközei és módszerei.

Total Productive Maintenance
A termelésfenntartás és az eszközállomány karbantartásának szervezési módszerei.

Lean menedzsment
Lean alapelvek és a bevezetés módszertana. A Lean menedzsment módszerei és eszközei. A régi és az új Lean.

Kaizen, Kaizen Blitz-Kaikaku
A folyamatos javítás, tökéletesítés, fejlesztés eszköztára és alkalmazása.

5S tréning
A japán 5S módszerei, a bevezetés, a fenntartás és a fejlesztés technológiái, 5S audit.

Poka-Yoke
A hibamentes munkavégzés és munkakörnyezet kialakításának eszközei, módszerei.

A japán módszerek alkalmazásának kulcsai
A japán stílusú ismeretátadás sajátosságai. A tanítási és gondolkodásmódbeli különbségek. A termelés és a szolgáltatás alapkoncepciói. A koncepciók értelmezésének és megvalósításának általános szabályai a magyar kultúrában. A szakszerűtlen alkalmazások megelőzése.

Visual Management
A láthatóságon alapuló irányítási rendszer kialakítása.

Új Lean, Kakushin, Shinkaizen
A XXI. századi Lean és a hozzá kapcsolható legújabb irányok, módszerek és technikák.

Minőség Körök, minőségjavító csoportok képzése
A csoportmunkák szabályai, lebonyolítása, csoportos alkotó technikák, a 7QC eszköz, a 7 vezetői eszköz, a problémamegoldás 7 lépése, a 8D rendszer.

Belső auditok
Szabványos irányítási rendszerek megfelelőségének, hatékonyságának és eredményességének értékelési módszerei, az auditok tervezése, lebonyolítása, kérdésjegyzékek összeállítása, az alvállalkozók értékelése.
5S audit.
Vizuál menedzsment audit.

ISO 9001:2015 MIR gyorsított kockázatelemzés
A RiskQM15 módszer alkalmazói szintű betanítása.

Tudásmenedzsment
A rejtett tudás feltárási módszereinek alkalmazói szintű betanítása.

Módszereim
A kreativitásfejlesztési kutatásaim alapján kifejlesztett módszerek oktatása
- a személyes, a csoportos vezetési és alkotási képességek növelésére, valamint
- a vállalat változási képességének növelésére.

CÉLCSOPORTOS TRÉNINGEK

A kifejlesztett módszereimet bolgár, egyiptomi, fülöp-szigeteki, indiai, japán, litván, magyar, macedón, moldáv, orosz, román, szlovák, szlovén, tanzániai, thaiföldi és török szakembereknek volt lehetőségem bemutatni.

Érdekesség:
Mérnök óvoda tréning

Módszerek könyve az önálló alkalmazáshoz:

Total Creative Management könyv
Kreatív eljárások kézikönyv
Vállaljuk:
ÁLTALÁNOS LAPOK GYŰJTŐLAP

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. április 1.
60. változtatás: 2021. január 6.