Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

A japán menedzsment módszerek alkalmazásának feltételei

"A japán csoda titka nem látható, nem hallható, csak érthető. Ha képes vagy rá."
Shiro Otosan

A japán módszerek szakszerű bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges 7 alapvető ismeret:


1. A kultúra és a menedzsment technológia elkülönítése

A japán módszerek tanulásánál nagyon kell figyelnünk arra, hogy pontosan és tisztán lássuk az alkalmazások módszertani elemeit és az eredeti kultúra sajátosságait. Erre a nézőpontra és alkalmazásra nekünk Dr. Shoji Shiba professzor tanításai adtak igen hasznos támpontot és gyakorlatot.
Fel kell ismernünk és meg kell különböztetnünk a kultúrából adódó elemeket, a japán menedzsment elemeket és az adaptálható menedzsment elemeket.


2. A japán stílusú vezetés ismerete

A japánok által tartott képzések egyik fontos eleme a "Japanese Style Management" megismertetése, hogy tisztán láthassuk az átveendő módszerek mögött meghúzódó vezetési alapvetéseket, filozófiát és gyakorlatot.
A japán és a saját vezetési stílus összevetéséből, a kulcselemek saját menedzsment kultúrába való illeszthetőségének elemzése alapján lehet kialakítani a mi kultúránknak megfelelő változatot, amely be tudja fogadni és képes működtetni a japán módszert.


3. Tiszta források és tiszta tudás

Kevés az olyan, nem japán nemzetiségű menedzsment szakértő, aki képes bemutatni az eredeti japán és a "honosított" változatok közötti különbségeket.
A több kézen keresztül történő ismeretátadás végére számos torzulást tapasztalhatunk még a legelemibb dolgokban is, például a 7QC eszköz vagy a 7 lépés hibás azonosításában is.
Sok probléma előzhető meg, ha az eredeti forrásokból indulunk ki.


4. A japán tanítási mód ismerete

A japán szerzők szakkönyveit olvasva is érzékelhetjük az eltérést a japán és a magyar tanítási-, gondolkodási-, ismeretátadási-, és tudásirányítási módozatok között.
Alapvető hibákat ejthetnek azok, akik nem ismerik fel és nem tudják szakszerűen kezelni a tanítási és a gondolkodásmódbeli eltéréseket.


5. Megtapasztalás

Ha japán módszert alkalmazunk, akkor japán vállalatnál kell átélni annak sajátosságait. A látható dolgokon kívül fel kell fedeznünk és meg kell értenünk a nem látható dolgokat is. Csak a könyvekből, a videókból, a fényképekből nem lehet elsőre vagy sokadikra jól bevezetni az adott módszert.
A lényeg és az okforrás megértéséhez ad lehetőséget a helyszíni tapasztalat, melynek hiánya miatt sokan értettek már félre dolgokat.


6. Japán irányítású alkalmazási tapasztalat

Még egy magyar módszer bevezetésénél is kellő gondossággal kell eljárnunk, hát még egy japánnál.
Shiba tanítványai szerencsések voltak, hogy abban az időben számos japán szakértő irányítása mellett volt lehetőségük a módszeralkalmazások bevezetésében részt venni, megismerve a stílusok és az irányzatok közötti különbségeket is.
A közös értékelés és a visszacsatolás adta a helyes módszeralkalmazások kifejlesztését és a magyar út kialakítását.


7. Rendszerszervezési ismeretek

A japán elveket és módszereket általában egy meglévő, már működő rendbe kell beépítenünk úgy, hogy ne növeljük az improduktív létszámot.
A szakterületi szervezési ismereteken (pl.: termelés-, minőség-, karbantartás-, üzem- és munkaszervezés, szervezetfejlesztés, környezetvédelem, munkavédelem, költséggazdálkodás, stb.) túlmenően előnyös, ha az egyik alapképességben, a rendszerszervezésben is van jártasságunk.

Vállaljuk:
Továbbképzések Japánban:
Magyar AOTS Társaság
EU-Japan Centre
LEAN GYŰJTŐLAP

TPM GYŰJTŐLAP

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!
E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2008-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2008. január 15.
19. változtatás: 2021. január 9.