Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

A 7 ÚJ QC ESZKÖZ

Dr. Shoji Shiba professzornak köszönhetően 1988-tól terjedt el széleskörűen a 7 Új QC Eszköz alkalmazása a minőségügyi tanácsadásoknál és az iparvállalatoknál Magyarországon.
A népszerű módszereket elsősorban a TQM megvalósításánál alkalmazzák, de programtól függetlenül hasznos, hatékony segédeszközök lehetnek bármilyen csoportmunka feladat végrehajtásában vagy a vezetői munkában.

A szakirodalomban 7 Új Eszköz (7 New Tools), 7 Vezetői Eszköz (7 Management Tools) és 7 Új Tervezési Eszköz (7 New Planning Tools) megnevezésekkel is találkozhatunk.


A 7 ÚJ QC ESZKÖZ KIFEJLESZTÉSE

A JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) 1972-ben kezdeményezte a QC eszközök továbbfejlesztését a vezetői és alkalmazotti munkára.
A QC Eszközök Fejlesztési Bizottsága 1977-ben jelentette be kutatási eredményeit és a módszerek együttesét Hét Új QC Eszköz elnevezéssel hozták nyilvánosságra:

1. Affinity Diagram

Dr. Jiro Kawakita fejlesztette ki a módszert, nálunk KJ diagram elnevezéssel találkozhatunk gyakrabban, Shiba professzor továbbfejlesztett változatát pedig KJS diagramnak is szokták nevezni.
Kaotikus helyzetekben a probléma pontos megállapítására és megoldási stratégiák generálására alkalmazható (For Pinpointing the Problem in a Chaotic Situation and Generating Solution Strategies*).

KJS diagram példa

2. Relations Diagram

Kapcsolati diagram elnevezéssel használjuk a módszert.
A megfelelő megoldási stratégiák megtalálása a problémákon belüli okviszonyok tisztázásával. Összetett, kölcsönösen összefüggő okok hatására kialakult problémák esetén alkalmazandó. (For Finding Appropriate Solution Strategies by Clarifying Causal Relationships in Problems with Complexly Interrelated Causes*).

Kapcsolati diagram ábra

3. Tree Diagram

A Fa diagram módszert eredetileg a funkció-érték elemzésére fejlesztették ki.
Egy cél megvalósításához a legjobb stratégiák kiválasztása szisztematikus lépéssorozaton keresztül (For Systematically Pursuing the Best Strategies for Attaining an Objective*).

Fa diagram ábra

4. Matrix Diagram

A Mátrix diagram módszert a problémák vizsgálatára, azonosítására és a megoldási kulcsok meghatározására alkalmazzuk elsősorban.
A problémák tisztázása többdimenziós gondolkodással (For Clarifying Problems by "Thinking Multidimensionally"*).


5. Arrow Diagram

A Nyíl diagram módszert a PERT hálótervezésből fejlesztették ki, a PERT egyik típusának tekinthető.
Optimális ütemterv kidolgozása és hatékony megvalósítás (For Working Out Optimal Schedules and Controlling Them Effectively*).


6. Process Decision Program Chart

A PDPC módszer 2 fő és ezen belül 2 altípusát olyan problémák megoldására alkalmazhatjuk, amikor nehéz előre jelezni a ténylegesen bekövetkező eseményeket, problémákat.
A kívánt eredményhez vezető lehetőségek, lehetséges utak meghatározása és követése (For Producing the Desired Results from Many Possible Outcomes*).

PDPC ábra

7. Matrix Data Analysis

A Mátrix adatelemzés, vagy Multivariációs analízisként is ismert módszer nagy mennyiségű adatok, kapcsolataik és kölcsönhatásaik többszempontú vizsgálatára és elemzésére használható.

Az első hat módszer a verbális (nyelvi) adatok kezelését segíti elő, a Mátrix adatelemzés a számszerű adatok feldolgozásához és értékeléséhez ad lehetőséget.

Vállaljuk:
Felhasznált irodalom:
*Yoshinobu Nayatani, Toru Eiga, Ryoji Futami, Hiroyuki Miyagawa: The Seven New QC Tools, Practical Applications for Managers, 3A Corporation, Tokyo, 1994.

MÓDSZEREK GYŰJTŐLAP

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. július 19.
50. változtatás: 2021. január 8.