Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

A KAIZEN*

* japán szó, értelmezése: javítás, jobbítás, tökéletesítés, fejlesztés.
Kai - javítás, változtatás, megújulás (reformation, change, modify, mend, renew, examine, inspect, search)
Zen - jó, jóság, erényes (virtuous, good, goodness)

Kaizen gondolatok

Az embereket a teljesség hiánya és az elégedetlenség készteti a javításra.
A javítási szándék a harmónia, a bőség, az értékek iránti belső vágyon alapul.
Mindenki képes jobbá, eredményesebbé tenni a munkáját az előrehaladás érdekében.
A fejlődést segítheti a tanulás, a problémamegoldás, a teljes újrakezdésre való hajlandóság.
A javítás korlátlan és határtalan.

A Kaizen a vállalati politikára épülő javítási folyamat, amelyben részt vesz a teljes személyzet.
A Kaizen koncepció eleme, hogy lássuk be tévedéseinket, hibáinkat és ezek kiküszöbölésével próbáljuk meg a következőkben jobban végezni feladatainkat.

A Kaizen olyan folyamat-orientált gondolkodást és vezetést is jelent, amely elismeri az emberek erőfeszítéseit.

A fejlődés útjai


A vállalati fejlesztéseknél két fő irányzatot különböztethetünk meg. Az egyik a Kairyo, a másik pedig a Kaizen:
Kairyo Kaizen
A Kairyo esetében a tőkebefektetés a jellemző, egy rövid időtartamú, látványos, hirtelen megújulást jelent, hosszabb távon pedig szakaszosságot eredményez. Az elért eredmények az újabb ráfordításig nem változnak vagy csökkenhetnek.
A Kaizen-nél a kis lépésekkel történő előrehaladásban az emberek szellemi képességét, tudását, tapasztalatát hasznosítják. Az eredmény, a javulás folyamatosan jelentkezik. A Kaizen akkor is sikeresen alkalmazható, ha nincs lehetőség a pénzeszközökkel történő fejlesztésre.

A Kaizen és a Kairyo együttes alkalmazása állandó, folytonos fejlődést biztosíthat a vállalat részére.


Kairyo és Kaizen


A Kaizen előnyét szemléltetik a következő táblázatok:


A japán vállalatoknál adott Kaizen javaslatok száma


Az egy före jutó Kaizen javaslatok száma


A javítás folyamatosságára jellemző, hogy például a MATSUSHITA-nál 1985-ben a javaslatok száma meghaladta a 6 milliót.


A Kaizen irányultsága

A Kaizen megvalósításánál a vezetés határozza meg a legfontosabb javítási területeket. Általános megközelítésben a Kaizen a versenyképesség növelésére irányul - mint például a vevői igények teljesítése, a termelés fokozása, a termékek és/vagy szolgáltatások minőségének javítása, a veszteségek, a költségek csökkentése, az ütemezés betartása, a hatékonyság emelése, stb. - kiterjed a morál, a biztonság javítására és felöleli a vállalati működéshez szükséges összes tevékenységet.


A javítás típusai


A javítás típusai szerint három fő kategóriát különböztethetünk meg.
Az egyik a vezetői Kaizen amelyben a vezetők vesznek részt és alapvetően a rendszerekre és eljárásokra irányul a javítás.
A második típus a csoportos Kaizen. A szervezetekből alakított csoportok a javítási tevékenységeket egy célra, feladatra vagy területre irányítják.
A harmadik az egyéni Kaizen amelynek keretében a saját munka javítására tett javaslatokkal segítik a fejlődést.


A Kaizen és a minőség

A minőség az amin javítani lehet - Kaizen


A Kaizen minőség irányzatából fejlődött ki a japán TQC (Total Quality Control), amelyet CWQC-nek (Company Wide Quality Control - a vállalatot átfogó, a minőségen alapuló irányítás) is neveznek. A TQC mint vezetési rendszer a Kaizen egyik jelentős eszközévé vált. A csoportos javítás a Minőség Körök tevékenységei által váltak ismertté.


Vezetési sajátosságok


A profit-orientált gondolkodásmódnál a vezetők hozzáállása eredmény-centrikus, az eredmény az elsődleges, alapvetően erre épül a vezetők és a dolgozók minősítése, ösztönzése.

Kaizen megközelítés a folyamat-orientált gondolkodásmód, amelyben a vezetés folyamat-centrikus. A vezetés a folyamatra koncentrál és az embereket abban segíti, hogy a folyamatot tökéletesítsék, amelynek következtében az eredmények is jelentkeznek.
Ebben a szemléletben az eredmény egy eszköz a folyamatok fejlesztésére.

A vezetői munka irányultságában három fő területet különböztethetünk meg: fenntartás, javítás, innováció.

Fenntartás alatt értjük mindazon intézkedéseket, amelyek a rendszerek szintentartásához szükségesek.
A javítás jelenti azokat a tevékenységeket, amelyeket a meglévő helyzet jobbítása érdekében végeznek.
Az innováció pedig az áttöréses fejlesztési munkára vonatkozik.
Egy vállalat előrehaladását jelentősen befolyásolja az is, hogy például a vezetők a munkaidejük hány százalékát fordítják a megújulásra.


A javítási tevékenységek, módszerek


A javítandó területeknek megfelelő, a javítás irányát mutató módszerek a leghatékonyabbak.

Hazai saját alkalmazási példák:

Egy Kaizen ismeretterjesztő tréningen egy speciális módszert alkalmazva, 35 fő 195 problémát tárt fel közel 40 perc alatt.

Egy cégnél a munkakörülmények javítása volt az egyik cél, a dolgozói problémafeltárás alkalmával több mint 160 problémát határoztak meg és ebből a vezetés 36-ot megoldott egy hónapon belül.

A termelés javítására többek között alkalmazhatjuk a hozzáadott-érték arányt javító technikákat. A gyártási folyamatot áttekintve azonosíthatóak az értéket előállító műveletek és a többi tevékenység minimalizálására szinte azonnal tehetünk javaslatokat. Egy vállalatnál néhány napos ráfordítással közel 10%-kal tudták növelni a hozzáadott érték arányt.

A gépek, berendezések kihasználásának növelésére egy cégnél a szerszámcsere idejét a korábbi 126 percről 30 percre történő csökkentését javasolták egy folyamatelemzési módszert használva.

Egy gépgyárban egy 3 órás eredménytelen vita után a vezetői munka javítását tűzték ki célul - alkalmazva a vezetői munka hatékonyságát elősegítő módszereket - és a következő alkalommal már 45 perc alatt eredménnyel fejezték be a megbeszélést.

1989-ben egy csoport 12 team ülés után 3,6 millió forintos megtakarítást ért el egy vállalatnál a problémamegoldás 7 lépése módszer alkalmazásával.


A Kaizen megvalósítás 7 eleme


Az irányítás, bevezetés, alkalmazás elemeit 7 részre bontottam - a Japánban eltöltött másfél hónapos vezetési tréning, a japán szakemberekkel történő több éves együttműködés és tapasztalataim alapján - egyik lehetséges megoldásként a hazai körülményekre történő adaptáláshoz.

A Kaizen 7 eleme

A célok és eszközök vonatkozásában a vezetésnek kell kijelölni az aktuális célokat és javítási területeket valamint azt, hogy milyen eszközökkel támogatja a programot.
E tárgykörben célszerű meghatározni a bevezetés és a kiterjesztés stratégiáját is.

A javaslat és megvalósítás kategóriájába érthetjük a javaslati rendszer kifejlesztését és működtetését. Rendkívül gondosan kell eljárni e területen, mivel nagy számú javaslat kezeléséről van szó, törekedni kell a lehető legegyszerűbb megoldásokra. A megvalósításnál nem engedhető meg, hogy a bevezetés késsen vagy elmaradjon.

Az oktatás, képzés jelenti a javító technikák alkalmazási szintű betanítását, a változtatások hatására kialakult új helyzetekre vonatkozó oktatásokat, valamint az alkotó- és megvalósító képességek fejlesztését.

Az ösztönzési és elismerési rendszer kialakításánál a folytonosság fenntartását és az emberi kapcsolatok javítását elősegítő megoldásokra kell törekedni. A bevezetés első évében a tartalékok és a javítási lehetőségek jelentős költség-megtakarítást vagy termelékenység növekedést eredményezhetnek. Később azonban a javaslatok közvetlen vállalati eredmény hatású része csökkenhet. A rendszerből nem hagyhatók ki a folyamat-orientált kritériumok.

A terjesztés alatt érthetjük a sikerek, eredmények különböző formában történő, széles körű nyilvánosságra hozatalát.

A felügyelet és értékelés feladata a Kaizen tevékenységek végrehajtásának nyomon követése, az eredmények összevetése a vállalat küldetésével, politikájával, a piaci helyzetével és céljaival, amelyek alapján kijelölhetők a következő javítási területek.

A fejlesztés, javítás körébe tartozó tevékenységek célja a Kaizen alkalmazás gyenge pontjainak feltárása, a Kaizen fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok meghatározása és megvalósítása, valamint a megújulásnak megfelelően az egyéni és a vállalati célok összehangolása.


Összefoglalás


A Kaizen a vállalati célok eléréséhez ad gyors segítséget, mivel a javítás irányát az aktuális feladatok vagy problémák mutatják meg. Előnye abban rejlik, hogy alacsony ráfordítási költségek mellett, hatékony módszerek alkalmazásával rövid időn belül mérhetőek az eredmények és a mindennapos, kis lépésekkel történő előrehaladással a távolabbi tervek is hamarabb teljesülnek.
Mindig lehet egy jobb megoldás.

Klikk - japán módszerek alkalmazási feltételei

A XXI. század Kaizene: a Shinkaizen.

Vállaljuk:
MÓDSZEREK GYŰJTŐLAP
Felhasznált irodalom:
Imai Masaaki: Kaizen; The Key to Japanese Competitive Success, McGraw-Hill Book Company, 1989.
Fehér Ottó: A Kaizen, Minőség és Megbízhatóság, 1997/3.szám

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2000-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2000. augusztus 6.
54. változtatás: 2021. január 8.