Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ALKOTÓ VEZETÉS TRÉNING

A vezetési kreativitás fejlesztése

Intenzív, 1 napos tréning vállalati vezetőknek, irányítóknak, szellemi munkát végzőknek


Témája:

Új tudati technológiák alkalmazása a szellemi hatékonyság, az eredményesebb irányítás és a vállalat versenyképességének növelése érdekében.

A tréning koncepciója:

1. Oktató: Fehér Ottó vezetési tanácsadó.
2. Irány: jobban, gyorsabban, eredményesebben.
3. Cél: a kreativitási képesség fejlesztése.
4. Feladat: a problémamegoldási képesség javítása, új kreatív módszerek gyakorlati alkalmazásának elősegítése.
5. Eredmény: a kreativitási képesség növekedése, sikeres, gyors, hatékony megoldások.
6. Tartomány: alkotóképesség-fejlesztés, problémamegoldás, sikeresség;    35% elmélet, 65% gyakorlat.
7. Módszer: előadás, párbeszéd, intenzív gyakorlatok, kérdések-válaszok, helyszíni konzultáció. Hallgatva, látva, kérdezve, gyakorolva, alkotva tanulás.
8. Forrás: több mint 20 éves kreatív módszerek kifejlesztési és alkalmazási gyakorlat, több mint 40 éves főállású tanácsadói gyakorlat, a módszerek alkalmazási tapasztalatai, szakirodalom, kutatási és fejlesztési eredmények.
9. Időtartam: 9 óra.


Tárgykörök:

1. A kreativitás és fejlesztésének területei.
2. A gondolkodás fejlesztése, a Gondolkodás Irányítás módszer (gyakorlat).
3. Gondolattérkép/Koncepciótérkép készítés (gyakorlat).
4. Az Irányított Generálás módszer (gyakorlat).
5. A hozzáadott érték, az Értékradar, a Fortis módszer (folyamatjavítás gyakorlat), a rejtett vevői igények teljesítésére új termék kifejlesztése (gyakorlat).
6. A problémamegoldás szubjektív és objektív módszerei, az Egykéz módszer (gyakorlat), a 7 lépés (párbeszédes gyakorlat).
7. Reakció és döntés. A Viasensus és az irányított elngedés módszerek alkalmazása. A Latento módszerek. Az Artist módszer.
8. Fakultatív előadás a tréninget követően: a tudatfejlesztés 7 eszköze.

A tréning előnyei:

Új szellemi technológiák alkalmazása
Az új "fizikai" technológiák mellett az új "szellemi" technológiák alkalmazása is nélkülözhetetlen a versenyképesség fenntartásához. A tréningen bemutatott módszerek jelentős része még nem ismert a vállalatirányításban.

A gondolkodásmód megváltoztatásának lehetősége
Ha egy gondolkodásmóddal probléma jött létre, akkor egy másik gondolkodásmóddal sokkal könnyebb azt megoldani.

A változási képesség fejleszthetősége
Ha ugyanazt tesszük amit eddig tettünk, akkor az eredmény is ugyanaz marad. A kreatív módszerek alkalmazásával újabb lehetőségek nyílnak a változásra, a továbbfejlődésre.

A kreativitási képesség növekedése
A képzés a tudati technológiák kreativitási területének fejlesztését célozza a mindennapi kihívások sikeres teljesítése érdekében. A megismert módszerek alkalmazásával kreatívabbá válnak a résztvevők.

Eredményesebb szellemi munka
A tréningen megszerzett ismeretek elősegítik a gyorsabb, eredményesebb alkotó, szervező és megvalósító munkát.

Időmegtakarítás
A módszerek szisztematikus alkalmazása időmegtakarítást tesz lehetővé. Az oktató által kifejlesztett módszerek eredményes alkalmazása nem haladja meg a 30 percet.

Hatékonyabb irányítás
A Gondolkodás Irányítás és a Gondolattérkép/Koncepciótérkép könnyebbé teszi a tervezést, a döntéshozatalt, a végrehajtást és az ellenőrzést.

A költségek csökkentése
Az Értékradarral növelhető a folyamateredmények hozzáadott érték aránya a költségek egyidejű csökkentésével.

A problémamegoldási képesség javulása
A problémák a sajátosságuknak megfelelő technikákkal oldhatók meg. Az Irányított Generálás, az Egykéz- és a problémamegoldási módszerek lehetőséget adnak a teljes körű áttekinthetőségre és a problémák lényegi megoldására.

Újdonságok létrehozása
Az értékradar alkalmazásával formába önthetők a rejtett vevői igények és rendkívül könnyen fedezhetők fel új termékek és szolgáltatások.

Helyesebb döntések
A Viasensus módszer szubjektív kontroll elemei csökkentik a döntési bizonytalanságot és a helyes irányt jelzik.

Testreszabott gyakorlatok
A tréningen résztvevőknek biztosított a lehetőség, hogy a munkaterületükről hozott "éles" feladatokra vagy problémákra alkalmazzák az új módszereket és meggyőződjenek azok hatékonyságáról.


A tréninget megrendelésre tartom.


További információk:

Fehér Ottó ügyvezető, SIRIUS Bt.
E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Néhány módszer alkalmazási leírása könyvben is megjelent:
vállalati kreatívitás könyv
Szellemi technológiák a vállalati eredményesség növelése érdekében,
önállóan alkalmazható módszerek leírásai vezetőknek és fejlesztőknek.

Egy különlegesség: Mérnök óvoda tréning
Vállaljuk:
ALKOTÁSAIM GYŰJTŐLAP

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

Copyright ©2000-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2000. szeptember 2.
63. változtatás: 2021. január 9.