Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

TOYOTA 14 ALAPELV


A Toyota 14 alapelve Jeffrey K. Liker alapján:


1. Hosszú távú filozófián alapuló döntéseket hozz, még akkor is ha azok rövid távon többletkiadást jelentenek.
Base your management decisions on a long-term philosophy, even at the expense of short term financial goals.


2. Olyan folytonos áramlásokat alakíts ki, amelyek felszínre hozzák a problémákat.
Create continuous process flow to bring problems to the surface.


3. A húzó (pull) rendszert alkalmazd a többlettermelés megelőzésére.
Use "pull" systems to avoid overproduction.


4. Törekedj az egyenletes, ritmusos gyártásra, munkaterhelésre és munkaszervezésre. Alkalmazd a Heijunka elveket.
Level out the workload (heijunka).


5. Alakíts ki egy problémafeltáró és megoldó kultúrát a problémák kiküszöbölésére, hogy mindig "elsőre jó minőség" legyen.
Build a culture of stopping to fix problems, to get quality right the first time.


6. Szabványosított rendszer alapokra építsd a folyamatos tökéletesítést és az alkalmazottak bevonását.
Standardized tasks are the foundation for continuous improvement and employee empowerment.


7. Alkalmazd a vizuális kontrollt és nem maradnak rejtve a hibák.
Use visual control so no problems are hidden.


8. Olyan megbízható és igazolt technológiát alkalmazz, amely az embereket és a folyamatokat szolgálja.
Use only reliable, thoroughly tested technology that serves your people and processes.


9. Olyan vezetőket nevelj, akik teljes mértékben értik a munkájukat, a vállalati filozófia szerint élnek és tanítanak, átadják tudásukat.
Grow leaders who thoroughly understand the work, live the philosophy, and teach it to others.


10. Kivételes embereket és teameket nevelj, akik hűen követik a vállalati filozófiát.
Develop exceptional people and teams who follow your company's philosophy.


11. Tiszteld a partnereidet és a beszállítóidat, segítsd őket a fejlődésükben és a kihívások teljesítésében.
Respect your extended network of partners and suppliers by challenging them and helping them improve.


12. Tenmagad győződj meg és értsd meg az adott helyzetet (genchi gembutsu).
Go and see for yourself to thoroughly understand the situation (genchi genbutsu).


13. Lassan, konszenzuson alapuló döntést hozz, gondosan elemezz minden lehetőséget. A döntéseket gyorsan vezesd be (nemawashi).
Make decisions slowly by consensus, thoroughly considering all options; implement decisions rapidly (nemawashi).


14. Alakíts ki egy tanuló szervezetet a javító elmélyüléssel (hansei) és a folyamatos tökéletesítéssel (kaizen).
Become a learning organization through relentless reflection (hansei) and continuous improvement (kaizen).

Megjegyzések

A 14 pont magyarosítása nem tekinthető hiteles fordításnak.

Felhasznált irodalom:
Jeffrey K. Liker: The Toyota Way, 14 Management Principles From The World's Greatest Manufacturer, McGraw Hill, 2003.

Vállaljuk:
LEAN GYŰJTŐLAP

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!
E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2007-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2007. május 13.
21. változtatás: 2021. január 10.