Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

A LEAN BEVEZETÉS 3 PILLÉRE


A Lean bevezetés oszlopait a következőképpen határoztam meg:

Lean bevezetés 3 pillére


1. A vállalati kultúra fejlesztése
Rendszerszervezési szempontból figyelembe kell vennünk, hogy egy új szemlélet mély beágyazódásához a vállalati kultúra elemein is változtatni kell, amely nem csak a saját szervezetünket, hanem a beszállítókat és az alvállalkozókat is érintheti. A Lean program kezdésénél célszerű felülvizsgálni a jelenlegi nevelési rendet/rendszert, hogy biztosítani tudjuk az új szemlélet teljes körűvé válását, valamint a visszarendeződés és a stagnálás megakadályozását.


2. A termékek, szolgáltatások fejlesztése
A Lean bevezetés közvetlen céljaihoz tartozik, hogy növeljük a termelékenységet és a hatékonyságot, csökkentsük a költségeket és többet adjunk a vevőknek az elvárásaiknál. E célterület felöleli a termékek és szolgáltatások tervezésével, előállításával és eljuttatásával kapcsolatos tevékenységeket. A Lean programunknak mindenképpen ki kell térnie e tárgykörök folyamat-eredményeinek javítására vagy a tevékenységek ujjászervezésére. Egy gondosan felépített programmal elérhető, hogy 1 héten - 1 hónapon belül mérhető és igazolható eredmények szülessenek e területen.


3. Az eredményesség fejlesztése
A Lean program megtervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a tulajdonosok és a vezetőség elvárásaira. A programnak elő kell segítenie az aktuális eredménycélok elérését. Támogatnia kell a rövid és a hosszú távú célok megvalósulását és a fejlesztési irányok kijelölését.


Vállaljuk:
LEAN GYŰJTŐLAP

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!
E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2006-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2006. november 6.
23. változtatás: 2021. január 10.