Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

A vállalati minőségfejlesztés egyik megközelítése

1. A kiindulás

A vállalati sikeresség jelentős tényezője a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel. Az üzletkötés a vevő és az eladó értékítéletének hasonlósága, egyezősége esetén jöhet létre.

E tekintetben a minőségfejlesztésnél a kiindulás:

érték minőség képlet

amelyben a
2. A minőségfejlesztés iránya

A termékek és szolgáltatások minőségének fejlesztésénél az egyik fő szempont az lehet, hogy olyan értéket állítsanak elő, amelyet a vevő is értéknek tekint, vagyis megvásárol. Ha a minőséget szélesebb körben értelmezzük (például: olyan tulajdonságok, jellemzők összessége, amelyeken javítani, fejleszteni lehet), akkor a minőségfejlesztés külső és belső orientációi - többek között - a következők lehetnek:
- a vevői értékek, igények mélyebb megértése,
- a termékek és szolgáltatások,
- a kondíciók,
- a motivációk/motiválás,
- az értékelőállítás,
- az értékelőállító és
- az értékeladás fejlesztése.

3. A vevői igényszintek és a teljesítés minőségkategóriái

A minőség kategóriái

A minőségfejlesztés általános célja lehet a mindenkori vevői igényeknek megfelelő termékek és szolgáltatások biztosítása az előállító/eladó minőségének folytonos javításával, figyelembe véve a célpiac értékszintjét.

Vállaljuk:
ALKOTÁSAIM GYŰJTŐLAP
Felhasznált irodalom:
Ács éva, Bernáth Lajos, Fehér Ottó, Lakatos Géza, Tóth László: Az ÁMR, Prodinform, 1989.
Imai Masaaki: Kaizen; The Key to Japanese Competitive Success, McGraw-Hill Book Company, 1989.
Shoji Shiba, Alan Graham, David Walden: A New American TQM, Center for Quality Management, Productivity Press, Cambridge, 1993.
Tsuda Yoshikazu: Program for Quality Management, Magyar AOTS Társaság, 1991.
Fehér Ottó: A Total Creative Management-új utak a vezetésben, Magyar Minőség Társaság, VII. Magyar Minőségi Hét, III. Menedzsment rendszerek az üzleti kiválóságért kiadvány, 1998.

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2000-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2000. június 30.
52. változtatás: 2021. január 9.