Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2008 - A FELELŐSSÉGI KÖRÖK ÉS HATÁSKÖRÖK MEGHATÁROZÁSA


Néhány követelmény:

  • a felső vezetőségnek kell gondoskodni a felelősségek és hatáskörök meghatározásáról és a cégen belüli közzétételéről,
  • a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megfelelőségét befolyásoló személyekre meg kell határozni a szükséges felkészültséget.
A felelősségi körök és hatáskörök egyik meghatározási módja a munkaköri leírás.

A munkaköri leírások javasolt tartalma:

1. Azonosítási, igazolási információk
Munkáltató és azonosítója, a kinevező és azonosítója, a munkavállaló neve és azonosítója. Munkaköri leírás azonosító, kiadás azonosító és érvényesség, készítette, átvizsgálta, jóváhagyta, elrendelte, kiadói és átvevői dátumok és aláírások, elosztott példányok száma, sorszáma és tárolása, lapszámozás és lapok száma.

2. A munkakör megnevezése
A munkakör és azonosító adatainak leírása. Ha szükséges, rögzítsük a munkavállaló jogállását és az alkalmazotti minőséget (pl.: részmunkaidős).

3. A munkakör célja
Néhány mondatban összegezzük a munkakör irányultságát és funkcióját.

4. Beosztás
Írjuk le a munkavállalóhoz/munkakörhöz tartozó beosztásokat, kinevezéseket, megbízásokat (pl.: minőségirányítási képviselő).

5. A munkakör betöltésének feltételei
A munkakör ellátásához szükséges felkészültség, képzettség, végzettség, tapasztalat, gyakorlat leírása.

6. A munkvégzés helye
A munkavégzés konkrét helyének, helyeinek leírása (telephely, munkaterület, stb.).

7. Munkaidő
A munkaidő és munkarend leírása.

8. Függelmi kapcsolatok
Rögzítsük a közvetlen felettes irányítót, a közvetlen beosztottakat, valamint az egyéb függelmi és szakmai kapcsolatokat. A felmentés és kinevezés leírása.

9. Helyettesítés
A felettesek és a beosztottak felé irányuló, valamint a munkavállaló helyettesítésének leírása (ki, kit, mikor, milyen esetben, jogosultságok és korlátozások).

10. Információs kapcsolatok
A bejövő és a kimenő információkkal és kezelésével kapcsolatos előírások, a beszámolási kötelezettségek rögzítése.

11. Képviseleti és aláírási jogosultság
Rögzítsük a képviseleti, az aláírási és a kommunikációs jogosultságokat és korlátokat.

12. Feladatok
A munkavállalóhoz/munkakörhöz tartozó feladatok és kritériumok leírása.

13. Felelősségek
A munkavállalóhoz/munkakörhöz tartozó felelősségek leírása.

14. Hatáskörök, jogkörök
A munkavállalóhoz/munkakörhöz tartozó hatáskörök, jogkörök és kötelezettségek deklarálása (intézkedési-, döntési-, ellenőrzési-, javaslattételi- és egyéb jogosultságok).

15. A munkavégzésre vonatkozó előírások
E pontban rögzíthetők az általános előírások, például:
a mindenkori érvényes
- munkaszerződés,
- munka- és egészségvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, higiéniai, stb. előírások,
- a megrendelők által meghatározott előírások,
- minőségirányítási rendszer előírások,
- a MIR, KIR, MEBIR, IBIR, ÉBIR, VMR és egyéb irányítási rendszer előírások,
- szakmai, szakterületi előírások,
- a munkavégzéssel kapcsolatos törvények, rendeletek, hatósági előírások,
- technológiai előírások, szabványok,
- minőség előírások,
- iratkezelési, pénzügyi és számviteli előírások,
- gazdálkodási előírások,
- vagyonvédelmi előírások,
- a cég egyéb belső szabályozó előírásai.

16. Munkaruha, védőeszköz, munkaeszköz ellátás
A munkakörhöz tartozó munkavédelmi-, és a feladatok ellátásához szükséges, a munkáltató által biztosított eszközök leírása.

17. Munka és teljesítmény értékelési kritériumok
A munkavállalóhoz/munkakörhöz tartozó értékelési kritériumok és értékelés leírása.

18. Információbiztonság, titoktartás
Az információvédelemmel és a titoktartással kapcsolatos követelmények rögzítése.

19. Továbbképzéssel kapcsolatos elvárások
A szakterületnek megfelelő továbbképzési követelmények leírása.

20. Problémák kezelése
A munkakörhöz tartozó, a munkavállaló és a munkáltató közötti esetleges problémák, nézeteltérések, panaszok, viták belső kezelési módjára vonatkozó iránymutatások meghatározása.

21. Érvényesség, egyéb előírások
A munkaköri leírás érvényessé válási módjának, az érvényesség időhosszának rögzítése (visszavonásig). A munkaköri leírás dokumentum tulajdonjogának és kezelésének a rögzítése.

22. Átvétel igazolási nyilatkozat
A munkaköri leírás átolvasásának, értelmezésének és megértésének, valamint a tudomásul vételének rögzítése. A munkaköri leírásban meghatározottak betartásáért való felelősségek leírása. A munkakörre való alkalmasság változásának kezelése. Nyilatkozat a munkaköri leírás átvételéről.

23. Az átadás-átvétel rögzítése.
Átadói és átvevői aláírások, dátumok.


A munkaköri leírás elkészítésének javasolt módja

1. A munkaköri leírás pontjainak a meghatározása
A cég sajátosságainak és rendjének megfelelően készítsük el a munkaköri leírás egységesített formuláját.

2. A standard elemek meghatározása
Az általánosan (minden munkaköri leírásban azonosan megjelenő) rögzíthető szövegek megírása.

3. A feladatok, a felelősségek és hatáskörök leírása
A Gondolkodás Irányítás módszert alkalmazva határozzuk meg az univerzális "kaptafákat", készítsünk egy sémát, ami alapján kitölthetjük a munkakörre és munkavállalóra vonatkozó táblázatot, például:

Munkaköri leírás feladatok, felelősségek, hatáskörök

4. A munkaköri leírás elkészítése
A munkaköri leírás végső formába öntése. Ügyeljünk arra, hogy olyan megfogalmazásokat és hivatkozásokat írjunk, amelyek időtállóak.

5. A munkaköri leírás véglegesítése, kiadása
A munkaköri leírás egyeztetése az érdekelt felekkel, értelmezése a munkakör betöltőjével, véglegesítése és kiadása.

6. A felelősségek és hatáskörök közzététele
Valamilyen igazolt formában tegyük közzé a felelősségeket és hatásköröket.

Megjegyzés
A felelősségek és hatáskörök rögzítésének, valamint a munkaköri leírások kidolgozásának számos módja van.

Letölthető munkaköri leírás kaptafa

Vállaljuk:
  • munkaköri leírások készítését,
  • a munkakörökkel és működéssel kapcsolatos oktatásokat.
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2006-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2006. január 1.
20. változtatás: 2021. január 5.

ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Célok lebontása  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés 

ISO GYŰJTŐLAP