Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek


ISO 9001:2008 - AZ INFRASTRUKTÚRA BIZTOSÍTÁSA
Az eszközállomány megfelelőségének igazolása


Néhány követelmény:

 • a termékek és szolgáltatások megfelelőségének biztosításához meg kell határozni a szükséges és megfelelő infrastruktúrát,
 • a meghatározott infrastruktúrát meg kell valósítani és fenn kell tartani,
 • az infrastruktúra meghatározásnak fel kell ölelnie
  - az épületeket és a munkahelyeket, beleértve az azokhoz tartozó feltételeket,
  - a folyamatokhoz tartozó eszközöket és és szoftvereket,
 • a fentiekhez tartozó szolgáltatásokat,
 • az előállításhoz és a szolgáltatás nyújtásához biztosítani és alkalmazni kell a megfigyelő- és mérőberendezéseket,
 • a folyamatok érvényesítésénél jóvá kell hagyni a berendezéseket,
 • meg kell határozni a figyelemmel kíséréshez szükséges megfigyelő- és mérőberendezéseket.

A FOLYAMAT ÉS MEGVALÓSÍTÁS

1. Készítsünk listákat a termékek és szolgáltatások minőségét befolyásoló infrastruktúra elemekről fajta szerint (hardverek és szoftverek).
A listákat elnevezhetjük érvényességi jegyzéknek, például: A termékgyártáshoz használt érvényes mérőeszközök jegyzéke.

2. Készítsünk egy formulát az eszközök azonosításához és követelményeik meghatározásához, például:

Eszközkarton ISO 9001

3. Készítsünk egy formulát az eszközök, gépek, berendezések érvényesítésére, a megfelelőségük és állapotuk igazolására, például:

Eseménytörténet ISO 9001

4. Készítsünk egy formulát az eszközök állapotfenntartásának tervezésére, szervezésére és igazolására: infrastruktúra karbantartási terv, amely tartalmazza a gépek, kisgépek, eszközök, berendezések, mérőeszközök, járművek, épületek, objektumok, stb. tárgyévre vonatkozó, esedékes állagmegőrzési és karbantartási feladatait és tervezett időpontjait.

5. Az érvényességi jegyzékek alapján töltsük ki az eszközkartonokat.

6. Vizsgáljuk felül megfelelőség szempontjából az infrastruktúrát és határozzuk meg a tárgyévre vonatkozó tervezett munkákat.

6. Az állapotfelmérés és az eszközkartonokon rögzítettek alapján készítsük el a karbantartási tervet.

7. A minőségirányítási rendszer bevezetésekor minősítsük és érvényesítsük az eseménytörténet lapon az eszközöket.
A mérőeszközöknél két bejegyzés javasolt, az egyik a használhatóságra, a másik pedig arra vonatkozzon, hogy a mérőeszköz megfelel a kijelölt mérőhelyen az előírt mérések végrehajtására.

8. Hajtsuk végre a tervezett munkákat és igazoljuk a karbantartási terven.

9. Rögzítsük az eseménytörténet lapon az elvégzett tervezett és nem tervezett munkákat és mellékeljük az igazoló feljegyzéseket, dokumentumokat.

Ha papír alapú a rendszer kialakítása, akkor eszközönként egy tasakban tároljuk az eszközkartont, az eseménytörténetet és az eszközökhöz tartozó igazoló feljegyzéseket (ide tehetjük még a kezelési utasítás egy másolatát is).
A tasakokat tegyük egy dossziéba, amely tartalmazza az érvényességi jegyzékeket és a karbantartási terveket is.

Megjegyzés
Az eszközállomány nyilvántartásának és megfelelőség igazolásának számos módja van.


Vállaljuk:
 • üzemfenntartási és karbantartási stratégiák és rendserek kidolgozását,
 • a világhírű MAYNARD-féle karbatartási rendszer eredményrészes bevezetését.
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2006-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2006. január 1.
20. változtatás: 2021. január 5.

ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Célok lebontása  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés 

ISO GYŰJTŐLAP