Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2015 - A MINŐSÉGPOLITIKA

Néhány követelmény:

A minőségpolitika származtatásának egyszerűsített logikai folyamata (az ábra nem tartalmazza a filozófia, a célok, a stratégiák és a taktikák lebontását, kölcsönhatását valamint a működés dinamikájából adódó sajátosságokat):

ISO 9001 minőségpolitika

A FOLYAMAT

1. A logikai folyamat

1.1. A küldetés meghatározása

A tulajdonosok határozzák meg a cég küldetését.

1.2. A jövőkép meghatározása

A tulajdonosok vázolják fel, határozzák meg a cég jövőképét.

1.3. Az értékek meghatározása

A tulajdonosok és a felső vezetőség határozza meg a cég működtetésével kapcsolatos értékeket és értékrendet.

1.4. A vállalati politikák meghatározása

A jövőképből származtatott aktuális célok alapján a tulajdonosok és a felső vezetőség határozza meg az aktuális eredmény-orientált irányításhoz a politikákat, a stratégiákat és a taktikákat.

1.5. A minőségpolitika meghatározása

A felső vezetőség határozza meg a jelenlegi helyzet és a célok alapján a teljes szervezetre vonatkozó, a többi politikával összhangban lévő aktuális minőségpolitikát.

2. A megfogalmazás

2.1. A politika értelmezése

Hasonlatokkal értelmezzük a "politika" fogalmát a minőségre. Segítséget nyújthatnak a korábban megfogalmazott céges politikák, például a piacpolitika, vagy a magasabb szintű politikák (pl.: külpolitika). Értelmezzük a szabvány meghatározása szerint a minőségpolitikát.

2.2. A minőségpolitika körvonalazása

A teljességre törkedve határozzuk meg a minőséggel kapcsolatos legfontosabb dolgokat a jelenlegi helyzet, a vállalati célok és a jövőterv tükrében. Egy gondolattérkép könnyű áttekinthetőséget nyújthat.

2.3. A minőségpolitika szintetizálása

A teljes körből válasszuk ki a jelenlegi legfontosabbakat, vagy a fontosak jelentéstartalmát gyűjtsük egybe 3-5-7 vonatkozási területbe.

2.4. A minőségpolitika megfogalmazása

A vonatkozási területeket egy-egy szóval, kifejezéssel vagy kerek mondattal azonosítsuk. Ezek lesznek a minőségpolitika kulcsai, vezérmondatai - pontjai.
A kulcsok, vezérmondatok alatt 1-3 értelmező mondatban fejtsük ki a pontok jelentéstartalmát.

2.5. A minőségpolitika ellenőrzése

A minőségpolitika megfogalmazását a következők szerint ellenőrizzük:
2.6. A minőségpolitika első véglegesítése

Az ellenőrzés és hatásértékelés alapján véglegesítsük a minőségpolitika szövegét.


3. A tudatosítás

3.1. Könnyű megjegyezhetőség

Sokkal könnyebb tudatosítani és megjegyeztetni mondjuk 5 szót, mint egy egyoldalas, folyamatos szöveget - mind a saját, mind a felügyelet alatt dolgozó külsősök esetében.


3.2. Kommunikáció

A minőségpolitikát a megfelelő módon rendelkezésre kell bocsátani a lényeges érdekelt felek részére a dokumentált információkra vonatkozó előírások szerint.


3.3. Alkalmazás

A minőségpolitika alkalmazását igazolni kell.


MEGVALÓSÍTÁS, DOKUMENTÁLÁS, IGAZOLÁS


- Önálló anyagban is rögzítsük a minőségpolitikát,
- a tudatosítást és a közzétételt igazoljuk,
- a minőségpolitika szövegében rögzítsük az elkötelezettséget az alkalmazható követelmények teljesítésére és a rendszer folyamatos fejlesztésére,
- a vonatkozó leírásban (táblázatos formában) mutassuk be a minőségpolitika a minőségcélok összhangját,
- a vonatkozó vezetőségi feljegyzésben rögzítsük a minőségpolitika fenntartását.


Megjegyzés
A minőségpolitika kidolgozásának és megvalósításának számos útja van.
Mindig a józan ész alapú gondolkodásmódot alkalmazzuk!

Vállaljuk:
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. szeptember 2.
50. változtatás: 2021. január 5.

ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés  Szervezet és környezet 

ISO GYŰJTŐLAP