Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2015 - A MINŐSÉGCÉLOK MEGHATÁROZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Néhány követelmény:

A célok
A minőségcélok meghatározásának és lebontásának általános modellje:

ISO 9001 minőségcélok lebontása

1. A minőségcélok megközelítése

A minőségcélok azonosításánál figyelembe kell vennünk az eredmény-orientált vezetés és a politika-orientált vezetés sajátosságait és az azokhoz rendelt célokat.

Az eredmény-orientált irányítási célokhoz tartoznak például az éves bevételi célok, az elérendő nyereség, a gyártandó termékek mennyisége, a fejlesztési célok vagy a hozzáadott érték arányának növelése. Ezek mérhetőek, számszerűsítettek.
Az eredménycélok közül válasszuk ki a minőségcélként is értelmezhető célokat, vagy az eredménycélok eléréséhez hozzárendelt feladatokat értelmezzük a minőségszempontú irányítás szerint, például: egy üzem átszervezéséhez hozzárendelhetjük a folyamatminőség javítás vagy a munkakörnyezet minőségének javítása minőségcélokat is.

A minőségpolitika-orientált irányításhoz tartozó célkijelöléseket az aktuális minőségpolitika ráutaló vagy határozott formában tartalmazza, például: elkötelezettség a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránt, vagy a vevői elégedettség fenntartása, növelése.
Az általános minőségcélokból határozzuk meg az aktuális célokat, vagy határozzuk meg az aktuális minőségpolitika-orientált feladatokat és azokhoz rendeljünk célokat.


2. A minőségcélok összehangolása

Az eredménycélokból és a minőségpolitikából származtatott célokat vessük össze és harmonizáljuk úgy, hogy az eredménycélok és a minőségcélok kapcsolódjanak egymáshoz, egy irányba mutassanak, egy-egy jól körülhatárolható irányterületet öleljenek fel.

Például:
eredménycél: a költségek csökkentése 10%-kal, ebből a
minőségcél: X termék gyártási selejt csökkentése 3%-kal.

A minőségcélok közül fontosság szerint rangsoroljunk és válasszunk:

3. A minőségcélok kijelölésének bizonyítása

Nincs egyértemű utalás arra, hogy mikor tekinthetők teljesítettnek a minőségcélokkal kapcsolatos követelmények. A "lényegesség" a fontos, először harározzuk meg, hogy melyek a lényeges funkciók, szintek és folyamatok, amelyekhez minőségcélokat kell rendelni.
Lényeges funkció lehet például a raktározás, lényeges szint lehet az operatív munkairányítás és lényeges folyamat lehet a gyártás.

A legegyszerűbb megoldás, ha készítünk egy 3 dimenziós lefedettségi mátrixot, amely tartalmazza a lényeges funkciókat, a lényeges szinteket és a lényeges folyamatokat, valamint az elérendő minőség eredményeket. Így igazolhatjuk, hogy semmi lényeges nem maradt ki.


4. A minőségcélok lebontása

Lesznek egyedi célok, amelyek egy funkcióra vagy egy folyamatra vagy egy termékre vagy szintre irányulnak és lehetnek olyan célok, amelyek több helyen is megjelennek.

A dokumentálásnál törekedjünk a legegyszerűbb megoldásokra.
A termékekre vonatkozó célokat a termékdokumentációk igazolhatják, a folyamatokra vonatkozó célokat a szabályozási leírásban is rögzíthetjük.
Az alvállalkozókkal kapcsolatos elvárt minőség eredményeknél hivatkozhatunk a vonatkozó szerződésekre.
Lehetnek több szervezeten átívelő célok is.


5. A minőségcélok elérésének tervezése és megvalósítása

A szabvány egy meghatározott kaptafát ír elő a célok elérésének tervezésére. Ezt igazolnunk kell a tanúsító auditon minden minőségcél vonatkozásában.

Egy példa a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos cél teljesítésére.

Cél: az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsító okirat megszezése.

Mit kell tenni
Szükséges erőforrások
Ki a felelős
Mikorra teljesül
Hogyan értékelik
Feladat/folyamat
Erőforrások
Felelős/szint
Határidő
Értékelés módja
Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti MIR kifejlesztése. Képzett személyzet, számítógép, pénz, alvállalkozó. MIR képviselő. 2017. január 9. A szabvány mondatai szerinti teljesítés ellenőrzés és az igazolások megléte.
Az új MIR bevezetése, működtetése. Képzett személyzet, számítógép, pénz, alvállalkozó. MIR képviselő, a szervezeti szintek alkalmazottai. 2017. január 27. A szabályozási előírások és az igazolások megléte.
A MIR szakmai- és működési megfelelőségének az értékelése. Képzett személyzet, vezetőség. Ügyvezető igazgató, MIR képviselő. 2017. május vége. Vezetőségi átvizsgálás, belső audit és minősítés.
A MIR tanúsíttatása. Vezetőség és audit feltételek biztosítása. Ügyvezető igazgató, MIR képviselő. 2017. június egyeztetett időpontban. Az okirat átvétele, átolvasása.


6. A minőségcélok teljesülésének értékelése

A célteljesítés igazolása pártatlan bizonyítékok alapján történhet. A szabvány nem írja elő, hogy csak akkor igazolható a rendszer megfelelősége, ha minden célt teljesítettek.
A minőségcélok teljesülésének mértékét a vezetőségi átvizsgálás végrehajtásakor kell figyelembe venni.

7. A minőségcélok frissítése

Határozzuk meg a célok frissítési időpontját vagy a frissítés szükségességének indokát, ami miatt el kell végezni a frissítést. Adjuk meg a frissítésért való felelősségeket.
Frssítsük a célokat a szabvány frissítési előírásai szerint.
A megkülönböztetésre használhatjuk a verzió számozást is, ahogy a szoftverek frissítésénél teszik.
Olyan célokat válasszunk, amelyeket nem kell gyakran frissíteni.

MEGVALÓSÍTÁS, DOKUMENTÁLÁS, IGAZOLÁS

- A vonatkozó dokumentumban rögzítsük a célmeghatározás módját,
- a vonatkozó feljegyzésben dokumentáljuk a minőségcélokat és a hozzáférhetőslget,
- a vonatkozó feljegyzésben táblázatban igazoljuk a minőségcélok és a minőségpolitika összhangját, összerendelését,
- a vonatkozó dokumentumokkal igazoljuk a termékek/szolgáltatások minőségcél meghatározását,
- a vonatkozó feljegyzéssel igazoljuk, hogy a vezetőség gondoskodott a minőségcélokhoz való hozzájárulás tudatosításáról,
-a vonatkozó vezetőségi feljegyzésben rögzítsük a célok teljesítési folyamatának figyelemmel kísérését, a megvalósulást és az értékelést,
- a vonatkozó vezetőségi feljegyzésben igazoljuk, hogy a minőségcélok felülvizsgálata és aktualizálása (frissítése) megtörtént,
- készítsük elő azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a felügyelet alatt lévő alvállalkozóknál is megtörtént a minőségcélok tudatosítása.


Megjegyzés
A minőségcélok kitűzésénél és teljesítésénél számos megoldási lehetőség közül választhatunk.
Mindig a józan ész alapú gondolkodásmódot alkalmazzuk!


Vállaljuk:
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!
E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. szeptember 2.
60. változtatás: 2021. január 5.

ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés  Szervezet és környezet 

ISO GYŰJTŐLAP