Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2008 - A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Néhány követelmény:


A minőségirányítási rendszer működésének értékelési modellje:

ISO 9001 minőségirányítási rendszer értékelése

A minőségirányítási rendszer megfelelőségének értékelése és a szükséges korrekciók megtétele kettő szinten történik:

- az eredmény-orientált irányításba épített rendszerelemek működésének folyamatos figyelése, értékelése: a termékek, a szolgáltatások, a folyamatok minőségszínvonalának megőrzése, javítása, növelése érdekében hozott intézkedések, helyesbítő és megelőző tevékenységek,

- a minőségpolitika-orientált irányításban meghatározottak szerinti tervszerű átvizsgálások alapján végzett értékelések, intézkedések, helyesbítő és megelőző tevékenységek.

A minőségirányítási rendszer működésének figyelemmel kísérése, elemzése és értékelése célja a cégműködés eredményességének a növelése azáltal, hogy a meghozott döntésekkel és intézkedésekkel

- fenn tudjuk tartani a jelenlegi rendszert és a termékek, szolgáltatások minőségszínvonalát,
- javítani tudjunk a működés, a folyamatok, a termékek és szolgáltatások színvonalán,
- a piaci és egyéb hatásokra válaszolva idejében és szakszerűen el tudjuk végezni a szükséges változtatásokat,
- helyes döntéseket hozzunk a fejlesztések meghatározásához és megvalósításához, valamint
- egyfajta alapot adjon az innovációhoz.


A FOLYAMAT

1. Az értékelési folyamatok, folyamatelemek megtervezése

1.1. A minőségirányítási rendszer megtervezésénél aktualizáljuk/határozzuk meg az eredmény-orientált és a minőségpolitika-orientált folyamatokat.
1.2. Az eredmény-orientált folyamatokba építsük be a minőségpolitika-orientált folyamatok, módszerek és követelmények megfelelő rendszerelemeit.
1.3. Folyamatonként határozzuk meg az adatgyűjtési, mérési, elemzési, értékelési pontokat, a szükséges forrásokat és a módszereket.
1.4. A cég eredményessége és a rendszer megvalósíthatósága, fenntarthatósága, gazdaságossága szempontjából ellenőrizzük le az értékelések alapján várható eredmény/ráfordítás mutatókat.
1.5. Végezzük el a szükséges korrekciókat a véglegesítéshez.

2. Az értékelési rendszerelemek bevezetése

2.1. Az új minőségirányítási rendszer kísérleti bevezetésénél kísérjük figyelemmel az elemzésekkel, értékelésekkel kapcsolatos tevékenységek hatásosságát és eredményességét.
2.2. Végezzük el a szükséges korrekciókat.

3. Az értékelési rendszerelemek hatásosságának értékelése, tökéletesítése, fejlesztése

3.1. A minőségirányítási rendszer hosszabb idejű működtetése adja az egyik lehetőséget az értékelési módszerek felülvizsgálatára, fejlesztésére:
- meghatározhatók az értékelések gyenge pontjai, a redundanciák,
- feltárhatók a továbbfejlesztéshez szükséges/hiányzó információk.
3.2. A cég dinamikus változásait figyelembe véve
- vizsgáljuk felül az értékeléseket és azok eredményeit, használhatóságát és értékességét,
- határozzuk meg a változásoknak megfelelő új értékelési rendszerelemeket és vezessük be.

MEGVALÓSÍTÁS, DOKUMENTÁLÁS, IGAZOLÁS

- A vonatkozó dokumentumban rögzítsük a figyelemmel kísérési, az adatgyűjtési, a mérési, az elemzési, az értékelési és intézkedési tevékenységeket,
- alakítsuk ki a legegyszerűbb formulákat a figyelemmel kísérésre, az adatok gyűjtésére, elemzésére, értékelésére és az intézkedések meghozatalára,
- a vonatkozó feljegyzésekkel igazoljuk a szabvány által előírt tevékenységek megvalósítását,
-a vonatkozó vezetőségi feljegyzéssel igazoljuk a minőségirányítási rendszer és folyamatai értékelését, megfelelőségét, eredményességét és fejlesztését.


Megjegyzés
A minőségirányítási rendszer értékelésének, az eredményesség növelésének számos útja van.
Mindig a józan ész alapú gondolkodásmódot alkalmazzuk!


Vállaljuk:
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. október 5.
49. változtatás: 2021. január 5.
ISO 9001 TIPPEK

Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés  Szervezet és környezet 

ISO GYŰJTŐLAP