Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2015
A kockázatokkal való foglalkozás


Javaslatok a kockázatok kezeléséhez

1. lépés
Olvassuk el a szabványt és mondatonként adjunk választ, hogyan igazoljuk majd a követelményeket.

2. lépés
Rendkívüli gondossággal gyűjtsük össze a kockázatalapú gondolkodásmódra, a kockázatokra és a lehetőségekre utaló mondatokat és együttesen értelmezzük. Az új fogalomként megjelenő - alapvető fontosságú - kockázatalapú gondolkodásmód definícióként nem szerepel sem az ISO 9001, sem az ISO 9000, sem az ISO/TS 9002 szabványokban!
Minden szónak jelentősége van, mert a szabvány követelményeit mondatonként kell igazolnunk pártatlan tárgyi bizonyítékokkal.

Próbáljuk megérteni, hogy a bizonytalanságok keresésén és figyelésén alapuló megközelítés alapvető fontosságú a minőségirányítási rendszer eredményessé tételéhez. Minél több bizonytalanságot tárunk fel és szüntetünk meg, annál eredményesebb lesz a minőségirányítási rendszerünk és annál több lehetőséghez juthatunk.

3. lépés
Váltsunk "paradigmát".
A magyar nyelvben a kockázat: valamely cselekvéssel járó veszély, veszteség lehetősége.

Minden szakterület a saját definícióját használja a kockázatra, például az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete szerint a kockázat: egy veszély következményeként jelentkező, egészségkárosító hatás és a hatás súlyosságának valószínűsége.

A hagyományos (a korábbi vagy eredeti), ipari/gyártási kockázatelemzéseknél a veszélyforrásokra, a veszélyekre, a veszteségekre, a balesetekre, a lehetséges hibákra fókuszálva történt a biztonság elérése, pl.: gyógyszeripar, élelmiszeripar, járműipar, munkavédelem, tűzbiztonság, információbiztonság.

A minőségirányításhoz kapcsolható szabványokban a kockázat: "a bizonytalanság hatása", de a kockázatfelmérési szabványban "a bizonytalanság hatása a célokra" meghatározást olvashatjuk.
A kifejtésekben pedig például a folyamatcélok, a vevői elégedettség növelése, a termékek és szolgáltatások megfelelősége, a tervezett eredmények elérése, a szervezeti célok teljesítése, a lehetőségek kihasználása, stb. leírásokat találjuk a kockázatok és a lehetőségek azonosításához és kezeléséhez.

Az új megközelítésben tehát a bizonytalanságokat kell keresnünk és feltárnunk, hogy azonosítani tudjuk a hatásokat. (Korábban ezt az irányzatot bizonytalanságelemzésnek is nevezték - a kockázatelemzés egyik fajtájaként - és alkalmazták például a tőzsdei befektetéseknél.)

Minőségről lévén szó, én a kockázatok közvetlen gyakorlati elemzéshez "a bizonytalanság hatása a minőségre" meghatározást javaslom.
Azért nem a célokat, mert egy gyártási folyamatnál több cél és elvárt eredmény is lehet egy időben, például hónap és termékfajta szerint: minőség-, selejt-, mennyiség-, határidő-, termékösszetétel-, fejlesztés-, energia-, létszám-, hatékonyság-, eredményesség-, vevői-, környezetvédelmi-, pénzügyi célok.

A cél definiciójánál azt olvashatjuk, hogy a cél az maga az elérendő eredmény. A cél lehet szándék vagy kritérium. Lehet szervezeti, taktikai, stratégiai, projekt vagy operatív, stb.

Az ISO 9001-es szabványban a kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek tervezésénél követelmény az is, hogy a minőségirányítási rendszer az elvárt eredményeket el tudja érni.
Ha az elérendő eredményt azonosnak tekintjük az elvárt eredménnyel, akkor a minőségirányítási rendszer célrendszerét kell lebontatni az érintett folyamatok aktuális elvárt eredményeire, s ezek alapján kell megközelíteni a bizonytalanságokat és hatásaikat.

Érdekességképpen említhető meg, hogy a minőségcélok és az elérésük megtervezése szabvány fejezetben nincs említés a kockázatok és lehetőségek figyelembe vételéről.

Tudjuk, hogy a MIR egy dinamikus rendszer, folytonosan változik és fejlődik. Más célok lehetnek a rendszer bevezetésénél és más célok jelenhetnek meg később, például a termékváltásnál, a jogi előírások-, a piaci-, a vevői igény-, valamint az érdekelt felek elvárásainak változásai miatt.

Ha változnak a célok, változhatnak a kockázatok, emiatt figyelni kell a bizonytalanságok újabb hatásaira.
Javaslom, hogy olyan célokat válasszanak, amelyek hosszabb távon is érvényben tarthatók, nehogy hiba legyen az, hogy a célváltozás miatt nem végezték el újra a kockázatokkal való foglalkozást.

A "paradigma váltás": a bizonytalanságokat és hatásaikat kell keresni a kockázatoknál.
A teljesítmény alapú gondolkodásmód mellett a bizonytalanságokon és hatásukon alapuló gondolkodásmódot is alkalmazni kell a MIR tervezésénél és a folyamatok működtetésénél.
Nem elég például az érték/cél/eredmény/nyereség/minőség megközelítés, a kétségekre is mindig gondolni kell.

4. lépés
Nevesítsük a szabvány szerint a bizonytalanság hatásainak fajtáit a kezelhetőséghez (egy bekövetkezett bizonytalanságnak 3 féle hatásértékét említeném):
- pozitív kimeneti hatás: lehetőség,
- negatív kimeneti hatás: probléma. (Ezt az ISO 9001 szabvány nevesítetten nem azonosítja, de valahogy meg kell különböztetni a kockázat szótól. Más szabvány megnevezi a kedvezőtlen hatást, pl.: fenyegetés.)
- semleges kimeneti hatás: a célra vonatkoztatva nem változik semmi (nincs említés erről a szabványban).

5. lépés
Állapítsuk meg a kockázati/bizonytalansági kölcsönhatások sorrendi kulcsait, például: forrás - tényező - bizonytalanság - hatás - következmény - eltérés - elemzés - értékelés - kezelés - megelőzés - felügyelet. (Ez lehetne a kockázatkezelési eljárásunk alapja - de nem követelmény a dokumentálása az A4 melléklet tájékoztatása szerint. Ugyanakkor a szabvány 8.1. pontja értelmében meg kell tervezni, be kell vezetni és felügyelet alatt kell tartani azokat a folyamatokat is, amelyek a 6. fejezet szerinti tevékenységek megvalósításához szükségesek. A 6.1. pont írja elő a kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységeket.)
Igazoljuk a szabvány szövegével a véglegesített kockázatkezelési folyamatelemeket és a folyamatot.

6. lépés
A szabvány iránymutatása szerint tárjuk fel a bizonytalanságokat és hatásaikat, majd dokumentáljuk az elfogadott problémákat és lehetőségeket. Ügyeljünk arra, hogy ezeket a tevékenységeket a rendszer kiépítése előtt végezzük el, hogy igazolni lehessen az integrálást és a kockázatokkal és lehetőségekkel foglalkozó tevékenységek folyamatokba történő bevezetését a tervezési fázisban.
A lehetőségekkel való foglalkozásnál a kapcsolódó kockázatokat is vegyük figyelembe.

Hasznos lehet, ha gyűjtőlistákat készítünk, hogy mire is kell a kockázatokkal és lehetőségekkel való foglalkozást igazolni, például:
- a minőségirányítási rendszer alkalmazási területe,
- a tanúsítási tárgykörök,
- a minőségiránítási rendszer tervezése és működtetése,
- a termékek és szolgáltatások,
- az alvállalkozók és beszállítók,
- a támogató és a kiszolgáló folyamatok,
- egyéb folyamatok, amelyek a minőségre (célokra) hatással lehetnek, pl.: ösztönzés, helyettesítés, juttatások, (források, bemenetek, tevékenységek, kimenetek, kimenetek vevői), és
- egyéb, a cég környezetével és céljaival kapcsolatos kockázatok és lehetőségek, stb.

A gyűjtőlisták alapján tételesen meghatározhatók azok a folyamatok, amelyekre el kell végezni a bizonytalanságok hatáselemzését.

Ne lepődjünk meg, ha azt tapasztaljuk, hogy kb.40-60 folyamat kerül szóba a kockázatokkal való foglalkozásnál.

Ha túl sok tételről van szó, vagy speciális szakterületek is érintettek (például informatika, környezetvédelem, üzemfenntartás, innováció), akkor jelöljünk ki kockázatgazdákat.

7. lépés
Az intézkedések megtétele után igazoljuk a megelőzés hatásosságát és eredményességét.
Vegyük figyelembe, hogy ha előfordul egy nemmegfelelőség, akkor aktualizálni kell a meghatározott kockázatokat és lehetőségeket - ha szükséges. Gondolnunk kell arra is, ha megváltozik egy folyamat célja vagy bemenete vagy kimenete vagy egy folyamatelem, akkor is előfordulhat az aktualizálás.


Egy segédlet a kockázatértékeléshez:

ISO 9001 kockázat
RiskQM15 módszer a kockázati bizonytalanságok feltárására - dokumentált információ letöltési lehetőség.

Jó kiindulásnak tekinthető Dezső Zsuzsa vezető auditor előadás anyaga, amelyben tételesen felsorolta, hogy mely ISO 9001 szabványpontok vonatkozásában kell a kockázatokat meghatározni, idézve:
"4.4.1. f A rendszer kialakított folyamatai
5.1.2. b Vevőközpontúság - Jó termék, ügyfél elégedettség
6.1.1. a Az elvárt kimenet biztosítása
6.1.1. b Kívánt hatások növelése
6.1.1. c Káros hatások előfordulásának mérséklése
6.1.1. d Folyamatos fejlesztés".


Megjegyzés
A kockázatokkal való foglalkozásoknak, a kockázatok értelmezésének, megközelítésének és értékelésének, valamint a szabványkövetelmények értelmezésének és teljesítésének számos útja van.
Az új ISO 45001:2018 szabvány például rögzíti a MIR szerinti kockázat meghatározást, de a MEBIR-ben a saját MEB-kockázat definíciót kell alkalmazni.
Mindig a józan ész alapú gondolkodásmódot alkalmazzuk!


Vállaljuk:
Felhasznált irodalom
Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.)
Dr. Balogh Albert: Kockázatmenedzsment és kockázatértékelés, Magyar Minőség, XX. évfolyam 03. 2011. március, p6-14.
Bolya Árpád: Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia, ISO 9000 Fórum előadás, 2015.09.17.
Dezső Zsuzsa: Hogyan tovább az új ISO szabványok szellemében?, ISOFÓRUM TAVASZ 2016, ISO 9000 Fórum előadás, 2016.június 2.
Fehér Ottó: A RiskQM15 módszer kifejlesztése és alkalmazása a szabványos minőségirányítási rendszerekben, Fehér Kreativitásfejlesztési Központ, Budapest, 2016.04.01.
Fehér Ottó: A RiskQM15 módszer kifejlesztése és alkalmazása az ISO 9001 szabvány teljesítésére, Magyar Minőség, XXV. évfolyam, 05. szám, 2016. május
Horváth Zsolt, Solymosi Ildikó, Fekete István: Gyakorlati tanácsok a kockázatfelmérés és kezelés szervezeti szintű bevezetésére a vonatkozó szabványok alapján, Magyar Minőség, XXV. évfolyam, 05. szám, 2016. május
ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems, ISO, 2018.
Juhász József,Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós: Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975.
Turi Tibor: Tapasztalatok és teendők a szabványváltozások kapcsán, Magyar Minőség, XXV. évfolyam 02. 2016. február, p36-42.
Zrupkó János: ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia, ISO 9000 Fórum előadás, 2015.09.17.

A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2016-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2016. április 8.
15. változtatás: 2021. január 5.

ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Célok lebontása  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Folyamatleírás  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés  Szervezet és környezet 

ISO GYŰJTŐLAP

Flag Counter