Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2015 - FOLYAMATOS FEJLESZTÉS

Néhány irányelv:


A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS


ISO 9001 folyamatos fejlesztés


1. A folyamatos fejlesztés céljai:


2. A folyamatos fejlesztés eszközei:

3. A folyamat

3.1. A minőségirányítási rendszer eredményességének és folyamatos fejlesztésének értelmezése a cégkörnyezetre


értelmezzük például, hogy:

- mit jelent a folyamatos fejlesztés,
- miért van szükség a folyamatos fejlesztésre,
- mire irányulhat a folyamatos fejlesztés,
- milyen eszközeink vannak a folyamatos fejlesztésre,
- mit jelent a rendszer eredményessége,
- mit jelent a rendszer eredményességének fejlesztése,
- milyen mérőszámokkal jellemezhető a minőségirányítási rendszer eredményessége,
- milyen mérőszámokkal jellemezhető a rendszerelemek, a folyamatok eredményessége,
- milyen mérőszámokkal jellemezhető a rendszer eredményességének fejlesztése,
- milyen információforrásokra van szükségünk a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéshez,
- mit kell tennünk a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése érdekében,
- hogyan igazoljuk a minőségirányítási rendszer eredményességenek folyamatos fejlesztését?


3.2. A minőségirányítási rendszer eredményessége és fejlesztése mutatószámainak meghatározása


A minőségirányítási rendszer elemeit, folyamatait és tevékenységeit áttekintve tételesen határozzuk meg a minőségirányítási rendszer eredményességének mérési adatait.
Határozzuk meg az eredményesség folyamatos fejlesztésére vonatkozó mérési adatokat, mutatókat.


3.3. A folyamatos fejlesztés folyamatainak, tevékenységeinek a meghatározása


A minőségirányítási rendszer elemeit, folyamatait és tevékenységeit áttekintve tételesen határozzuk meg a folyamatos fejlesztés tevékenységeit, folyamatait, módszereit és a megvalósításhoz szükséges forrásokat.


3.4. A folyamatos fejlesztés folyamatainak, tevékenységeinek beépítése a minőségirányítási rendszerbe


A folyamatos fejlesztés elemeit, folyamatait, tevékenységeit, módszereit és a működtetés forrásait építsük be a minőségirányítási rendszer vonatkozó részeibe.


3.5. A folyamatos fejlesztés megvalósítása


Határozzuk meg a folyamatos fejlesztésre vonatkozó tárgyköröket, célokat és az elvárt eredményeket.
Biztosítsuk a szükséges forrásokat.
Hajtsuk végre a folyamatos fejlesztési tevékenységeket.
A vonatkozó feljegyzésekkel igazoljuk a folyamatos fejlesztést és az eredményesség növekedését.


MEGVALÓSÍTÁS, DOKUMENTÁLÁS, IGAZOLÁS

- a minőségpolitikában rögzítsük a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettséget,
-a PDCA szerinti működés igazolásánál bizonyítsuk a folyamatos fejlesztést a rendszerben és a folyamatokban,
- a rendszeresen előállított, vonatkozó feljegyzéssel aktuálisan igazoljuk, hogy a vezetőség elkötelezett a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztésében,
- a vonatkozó dokumentumokban rögzítsük a folyamatos fejlesztés szabályozását,
- a vezetőségi átvizsgálási feljegyzésekben tételesen igazoljuk a szabványban előírt folyamatos fejlesztés teljesítését,
- a vonatkozó dokumentumban/feljegyzésben írjuk le/igazoljuk a folyamatos fejlesztéshez szükséges források biztosítását,
- a minőségcélokat úgy határozzuk meg, hogy azok teljesítésével is igazolható legyen a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése,
- a vonatkozó feljegyzésben rögzítsük a folyamatos fejlesztés eseményeit, tevékenységeit, eredményeit és a minőségirányítási rendszer eredményességének igazolt fejlesztését.


Megjegyzés
A folyamatos fejlesztés értelmezésének, megvalósításának számos útja van.
Mindig a józan ész alapú gondolkodásmódot alkalmazzuk!


Vállaljuk:
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2002-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2002. május 19.
43. változtatás: 2021. január 5.

ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés  Szervezet és környezet 

ISO GYŰJTŐLAP