Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2015 - A MINŐSÉGCÉLOK KITŰZÉSE

1. A modell

A célállapot meghatározása

1.1. A jelenlegi helyzet leírása

A célok kijelölésének első lépése a jelenlegi kiindulási helyzet, állapot, eredmény sajátosságainak tényekkel, adatokkal igazolt rögzítése.

1.2. A célállapot meghatározása

A kívánt/elvárt állapot, helyzet, eredmény, követelmény meghatározásánál a kiindulási helyzetet jellemző adatok szerint rögzítsük az elérendő célállapotot.

1.3. A célállapot elérésének megtervezése

Határozzuk meg a feladatokat, a felelősöket, a módszereket, a határidőket, a teljesítéshez szükséges forrásokat.

1.4. A célállapot elérése

Hajtsuk végre a kijelölt feladatokat figyelemmel kísérve a részeredményeket.

1.5. A cél elérésének értékelése

A kiindulási állapot, az elért állapot és a célállapot adatait felhasználva értékeljük a kitűzött cél elérését.

2. A célok sajátosságai

A minőségcélok területe lehet például:
A minőségcélok irányulhatnak:
A célok eredmény vonatkozású megközelítései lehetnek például:

3. Példa egy minőségcél meghatározására

3.1. A jelenlegi helyzet

A pályázati felhívások, a megrendelők alapvető követelményként igénylik az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítottságot.
A munkák elnyeréséhez, a cég fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges a tanúsítás megszerzése.
A megrendelések megtartása érdekében megbízóink felé nyilatkozatot adtunk az ISO 9001 minőségirányítási rendszer kifejlesztésére és tanúsíttatására.

3.2. A cél kijelölése

A cél: az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítás megszerzése öt hónapon belül (dátum) a következő tevékenységekre és alkalmazási területre: .......


A célállapot/eredmény: a tanúsítási okirat megléte, bemutatása a megbízóknak és a leendő megrendelőknek.

Összhang a minőségpolitikával:
a kitűzött cél a minőségpolitika 1. pontjában (vevőközpontúság), és az 5. pontjában (rendszerek folyamatos fejlesztése) megfogalmazottak teljesülését segíti elő.

Összhang a szervezet környezetével:
a megrendelők elvárják a tanúsítottságot.

Összhang a stratégiai irányvonallal:
a kitűzött cél összhangban van a cég üzleti stratégiai irányvonalával.


3.3. A célteljesítés megtervezése


Mit kell tenni
Szükséges erőforrások
Ki a felelős
Mikorra teljesül
Hogyan értékelik
Feladat/folyamat
Erőforrások
Felelős/szint
Határidő
Értékelés módja
Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti MIR kifejlesztése. Képzett személyzet, számítógép, pénz, alvállalkozó. MIR képviselő. 2017. január 9. A szabvány mondatai szerinti teljesítés ellenőrzés és az igazolások megléte.
Az új MIR bevezetése, működtetése. Képzett személyzet, számítógép, pénz, alvállalkozó. MIR képviselő, a szervezeti szintek alkalmazottai. 2017. január 27. A szabályozási előírások és az igazolások megléte.
A MIR szakmai- és működési megfelelőségének az értékelése. Képzett személyzet, vezetőség. Ügyvezető igazgató, MIR képviselő. 2017. május vége. Vezetőségi átvizsgálás, belső audit és minősítés.
A MIR tanúsíttatása. Vezetőség és audit feltételek biztosítása. Ügyvezető igazgató, MIR képviselő. 2017. június egyeztetett időpontban. Az okirat átvétele, átolvasása.


(A cél sajátosságait tekintve a működési minőség fejlesztésére, a jelenlegi helyzet megváltoztatására/fejlesztésére és a vevői elégedettség elérésére irányul.)


3.4. A tanúsítás megszerzésének megtervezése

3.4.1. A felkészülési ütemterv

1. A szabvány beszerzése, tanulmányozása. Felelős, határidő: .......
2. Ajánlatkérés a felkészítő és a tanúsító cégtől. Felelős, határidő: .......
3. A támogatási pályázat beadása. Felelős, határidő: .......
4. Szerződéskötés a felkészítő, tanúsító cégekkel. Felelős, határidő: .......
5. A minőségirányítási rendszer kialakítási és bevezetési tervének elkészítése. Felelős, határidő: .......
6. A minőségirányítási rendszer megtervezése és bevezetése. Felelős, határidő: .......
7. Az előaudit és a tanúsító audit végrehajtása. Felelős, határidő: .......


3.4.2. A források biztosítása

1. A pénzügyi források biztosítása
- felkészítési díj: .......
- tanúsítási díj: .......
- a mérőeszközök kalibrálási, hitelesítési díjai: .......
- nyomtatás, másolás, adminisztrációs költségek: .......
- egyéb költségek: .......

A pénzforrások elkülönítése megtörtént, a vezetés biztosítja a tanúsításhoz szükséges költségek fedezetét. Felelős, határidők: .......

2. Az emberi erőforrások biztosítása
- a minőségirányítási rendszer képviselője: .......
- a minőségirányítási rendszer képviselő leterheltsége a felkészülés alatt: átlag 2 nap/hét,
- adminisztrátor biztosítása átlag 1 nap/hét munkaigénnyel, adminisztrátor: .......
- a felkészítő tanácsadó megfelelő rendszerszervezési tapasztalattal, szaktudással és minőségügyi referenciával rendelkezik,
- oktatások: a felkészülési program szerint.

A minőségirányítási képviselő kinevezése megtörtént, az adminisztrátori kapacitás biztosított.
Az oktatások szervezéséért felelős: .......

3. Az infrastruktúra és munkakörnyezet biztosítása
- elkülönített hely/iroda, szekrények, tárolók biztosítása a dokumentumoknak,
- papír, dossziék, mappák biztosítása,
- számítógép, nyomtatás, másolás biztosítása,
- a szabvány követelményeit teljesítő infrastruktúra, munkakörnyezet átrendezés/biztosítás igényei: .......
- egyéb igények: .......

A felkészüléshez szükséges infrastruktúra és munkakörnyezet biztosított, az ellátásért felelősök, határidők: .......

4. A technológia, a módszerek biztosítása
- az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványban előírt elvek, módszerek,
- a folyamatok ügyrendi szabályozási technológiáját a felkészítő cég biztosítja,
- az új folyamatok módszerei, amelyeket a felkészítő cég dolgoz ki és tanít be: .......
- a felkészítő cég által biztosított szellemi technológiák és alkalmazási területek: .......
- az értékelőállítás fő és segédfolyamatai szabályozottak, dokumentáltak, változtatást nem igényelnek,
- egyéb technológia, módszer igények: .......

A felkészüléshez és az alkalmazáshoz szükséges technológiák, módszerek biztosítottak, az alkalmazásért felelősök: .......


3.4.3. A felkészülés megvalósítása

1. A feladatok, a felelősök, a határidők meghatározása: a felkészülési programtervben rögzített.
2. A feladatok végrehajtása: a felkészülési programterv szerint.
3. Az előrehaladás figyelemmel kísérése: a felkészülési programterv szerint.
4. A felkészülés, a minőségirányítási rendszer értékelése: a felkészülési programterv szerint.
5. Tartalékidők: a felkészülési programterv szerint.

A felkészülési programterv, a rendelkezésre álló kapacitások, a források, a módszerek, a tartalékok biztosítják a kijelölt határidőre (dátum) történő tanúsíttatást.


Megjegyzés
A minőségcélok megközelítésének, értelmezésének, kijelölésének számos útja van.
Mindig a józan ész alapú gondolkodásmódot alkalmazzuk!


Vállaljuk:
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2002-2021 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2002. április 30.
48. változtatás: 2021. január 5.

ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés  Szervezet és környezet 

ISO GYŰJTŐLAP